Sverige förutsägs få högst muslimsk befolkningstillväxt i EU – 30 procents tillväxt

I vissa EU-länder kan den muslimska befolkningen bli tre gånger så stor som den är i dag. Detta menar Washington-baserade Pew Research Centre som undersökt den europeiska migrationen i en ny studie. Samma forskningsinstitut hävdar att den drastiska ökningen kan ske innan 2050.

Bland länderna som ligger i topp finns Sverige, som enligt prognoser kan bli en av de länder med allra störst muslimsk befolkning. På topplistan finns även Tyskland. Där tror forskningsinstitutet att den muslimska befolkningen kommer växa så mycket, att den kommer motsvara 20 procent av landets totala invånare.

Det amerikanska forskningsinstitutet har även lagt fokus på hur den europeiska gränspolitiken sett ut och hur en förändring kan påverka antalet muslimska migranter som söker sig till Europa. De hävdar att gränserna inte har någon större påverkan och att den muslimska befolkningen fortfarande kommer växa, även om EU bestämmer sig för att stänga sina yttre gränser. Orsaken är att muslimer statistiskt väljer att gifta sig vid en lägre ålder. Majoriteten väljer således att skaffa barn väldigt tidigt. Ett annat mönster som forskningsinstitutet identifierat är att muslimer skaffar generellt fler barn än den genomsnittliga europén.

En tillväxt på 6,3 miljoner

Enligt PEW och deras data utgör muslimer 4,9 procent av Europas totala befolkning (siffrorna kommer från 2016). Man uppskattar alltså att det finns 25,8 miljoner muslimer utspridda i 30 europeiska länder. För sju år sedan låg samma siffra på 19,5 miljoner. Detta betyder att den muslimska populationen i EU ökat med 6,3 miljoner.

Låg tillväxt i Östeuropa

Den lägsta tillväxten har noterats i de östra delarna i Europa där migrationspolitiken inte varit lika liberal som i de västra delarna. Bland länderna som tros få lägst tillväxt nämns Grekland och Ungern.

swe_sek