Så många flyktingar fick asyl förra året

Flyktingar på ett tåg

Under 2017 har färre fått asyl. Enligt Europaportalen har Sveriges avslag nästan fördubblats, men statistiskt hamnar Sverige fortfarande i topp när det kommer till antalet asylsökanden som får stanna i landet. I en rapport från Eurostat presenteras en ny lista som visar antalet beviljade ansökningar under 2017:

I fjol avslog EU över 1,2 miljoner ansökningar. Detta är fler i jämförelse med 2016 då det fanns som flest asylströmmar i Europa. Under 2017 beviljade Tyskland flest asylansökningar än resten av EU-länderna tillsammans. De EU-länder som hade flest avslag är Slovakien, Estland, Tjeckien, Slovenien och Kroatien.

swe_sek