Så kommer Socialdemokraterna granska svenskarnas sexliv

Den svenska regeringen har nyligen gett Folkhälsomyndigheten uppdraget att samla in så mycket information som möjligt om svenskarna sexvanor och sexliv. Detta är första gången som en så stor undersökning genomförs i modern tid, framgår det på Regeringens hemsida.

Syftet med studien är att ge regeringen underlag för en diskussion huruvida individers hälsa påverkas av deras sexuella aktiviteter. Socialdemokraternas Gabriel Wikström är en som debatterat studien och som stått bakom det nya initiativet.

”Sex är ingenting privat”

Enligt Gabriel Wikström har sex stämplats och associerats till negativa saker i samhället – könssjukdomar, våldtäkter och oönskade graviditeter. Istället vill han lyfta fram det som är ”lustfullt med sex”.

– Sex är inte, och har aldrig varit, en enbart privat angelägenhet. Sex är också en fråga om människors hälsa och ur det perspektivet en politisk fråga. För att skapa en jämlik hälsa behöver vi också en jämlik sexuell hälsa, skriver Gabriel Wikström, i Dagens Nyheter.

– Därför kan sexuell problematik i sig leda till sämre psykisk hälsa. Trots att psykisk ohälsa i dag är ett av våra största folkhälsoproblem är sex och samlevnad sällan någonting som lyfts när vi diskuterar psykisk ohälsa.

Wikström tillägger också att svenskarnas genomsnittliga sexuella aktiviteter minskat. Han bestryker faktorer som ohälsa och stress och skriver att försämringen också är ett politiskt problem.

1 Comment

  1. Sex är en privatsak och ingenting en nyfiken minister att lägga sig i. Har inte den här (och förra) regeringen inte skapat tillräckligt med problem som det vore på tiden att de åtgärdade

Kommentera

swe_sek