Nu tvingas ungdomar göra lumpen – Politikerna står enade om förslaget

Värnplikten

Diskussionerna om att återinföra värnplikt har stått högt på agendan och först nu verkar politikerna vara eniga om ett beslut. Det är högst sannolikt att man kommer återinföra värnplikten – och om det görs så kommer den gälla väldigt länge.

Det hela började med en utredning för drygt en månad sedan. Därefter har diskussionen hamnat högt på den politiska agendan. Nu är politikerna enade om att man behöver införa värnplikten, och att den ska gälla länge.

Från regeringens håll har man varit positiva till förslaget, särskilt på grund av personalbristen inom den svenska armén. Nu anser även Moderaterna att idén borde komma till ett verkställande.

– Det är ett annat läge nu än det var 2009. Det är ett stadigt försämrat säkerhetsläge som har etablerat sig, säger Hans Wallmark, Moderaternas försvarspolitiske talesperson till Svenska Dagbladet.

– Det viktigaste måste vara att det är verklighetens behov som styr, tillägger han.

Med hjälp av Moderaternas stöd kan regeringen komma överens om en starkare överenskommelse med andra riksdagspartier. Om något sådant kan uppnås så kommer den nya lagen att gälla länge, oavsett hur det går i det kommande riksdagsvalet.

Om värnplikten återinförs kommer tusentals svenska ungdomar tvingas göra lumpen.

swe_sek