Muslimskt par vägrade skaka hand – nekas medborgarskap i Schweiz

Handskakning

Ett muslimskt par i Schweiz har nekats medborgarskap efter att paret avstått från handskakningar med personer av det motsatta könet. Enligt kommunen Lausanne, där paret ansökt om schweiziskt medborgarskap, har paret nekats medborgarskap för att de inte visat respekt för landets lagar, särskilt inom jämställdhet, säger kommunchefen Gregorie Junod.

De schweiziska reglerna för medborgarskap skiljer sig markant från de svenska. I Schweiz är kraven tuffare, och här ska den som söker medborgarskap kunna ett av de officiella språken; tyska, italienska eller franska flytande.

Tuffa kriterier för de som söker

Utöver det ska den som söker medborgarskap också visa förståelse och kunskap för landets lagar, seder, kultur och regler. Därefter sker intervjuer och muntlig presentation, där man förväntas presentera sig för hela kommunledningen. Efter presentationen får den sökande frågor att svara på inför samtliga representanter från kommunen. När frågestunden är avslutad sker en omröstning i lokalen där kommunrepresentanterna röstar ja eller nej för ett medborgarskap.

I den muntliga frågestunden uttryckte det muslimska paret att de inte ville skaka hand med personer av det motsatta könet. Mannen i familjen undvek att svara på frågor som ställdes av kvinnor. Hans husfru valde att gå samma spår.

Kommunen är nöjda över beslutet – ”landets lagar måste respekteras”

Kommunchefen tydliggjorde att religionsfrihet inte överskriver landets lagar, och att religion aldrig kan ersätta lagstiftning. Vice borgmästaren Pierre-Antoine Hildbrand, som också satt i utfrågningen av paret, är nöjd med beslutet. Han menar att den schweiziska konstitutionen måste respekteras, likaså jämställdheten.

Detta är inte första gången Schweiz nekar medborgarskap för invandrare. Ett liknande fall uppmärksammades 2016 när pojkar inte ville skaka hand med sina kvinnliga lärare. Deras familjer nekades medborgarskap efter incidenten. Förra året utfördes en massutvisning av flyktingfamiljer som sökte uppehållstillstånd, men som åkte till sina hemländer för att semestra. Mer om massutvisningarna kan du läsa här.

swe_sek