Kostnaden för migration kommer öka med 50 miljarder denna mandatperiod

Idag presenterade regeringen sin vårbudget. Det ska satsas på jobb, kultur och skola. Det stora tillskottet i vårbudgeten är att regeringen trycker in 31 miljarder extra för att kunna hantera flyktingsituationen.

Men det som ställt budgeten från i höstas på ända är den pågående flyktingsituationen. Migrationsverket får ökade anslag i form av 2,2 miljarder kronor för att hantera det stora antalet asylsökande. Utgiftsområdet migration får ett tillskott på 31 miljarder kronor, varav den största delen, 28,8 miljarder kronor, går till ersättningar och bostadskostnader till asylsökande och till statsbidrag till kommuner och landsting.

20 miljoner kronor går till återvändandearbetet, det vill säga utgifter för resor och liknande för personer som får avslag på sina asylansökningar och måste återvända till sina hemländer. Även satsningar för att öka tryggheten på asylboenden och en halv miljard kronor för förbättrad etablering av asylsökande, presenteras, med bland annat pengar till svenska för invandrare och snabbspår för utländska entreprenörer.

De ökade resurserna för migrationen har inga bestående konsekvenser för den hållbara ekonomiska utvecklingen, menar regeringen.

– Kostnaden för migration kommer att öka med 50 miljarder för den här mandatperioden. Men det här är en tillfällig kostnadspuckel och därför inför vi inte väldigt kraftiga skattehöjningar eller besparingar. I prognosen når vi balans på området 2015 och överskott 2020, säger Magdalena Andersson.

Även polisen ges ökade resurser, närpolisen förstärks och arbetet mot hatbrott prioriteras. Säkerhetspolisen får utökade resurser för att stärka arbetet mot terrorism.

– Vi satsar för att stärka säkerheten i landet, eftersom vi sedan vi lade höstbudgeten har fått förhöjd hotbild mot Sverige och sett terrordåd i vår omvärld, säger Magdalena Andersson.

I övrigt vill man direkt satsa på de nyanlända när de anländer till Sverige, med något som kallas ”Svenska från dag ett”, och det är att man ska lära sig svenska och man ska man få reda mer på om hur det svenska samhället ser ut och hur det är uppbyggt. Detta förslag ska kosta cirka 72 miljoner kronor.

 

Kommentera

swe_sek