Är en klubb med påhittad Islam – kvinnor är välkomna att starta en pingpongförening enligt Imamen i Eskilstuna

Foto : www.paraplyprojektet.se
Foto : www.paraplyprojektet.se

I februari i år öppnade den första moskén med bara kvinnliga imamer i Skandinavien. Vissa har uttalat sig positivt till det, men Imamen i Eskilstuna ser på det annorlunda.
– ” Man kan kalla det för en klubb med påhittad Islam”, säger Abd al Haqq Kielan till Ekuriren.

Imamen i Eskilstuna säger även; ” – Vi lever i en demokrati och man kan ju göra vad man vill. Islam är däremot en religion med vissa regler. Det här är inte en islamisk gudstjänst eller service, enligt min uppfattning. Som sagt, man kan starta vilka samfund, klubbar eller föreningar man vill. Man kan kalla det här en klubb med påhittad islam”.

En man ska leda bönen för att bönen ska bli accepterad, och även om alla är lika värda inför Gud så är det bara män som kan leda den. Enligt Imamen så finns det 4 tolkningar som är rätt, och alla menar att det är en man som ska vara Imam.

Hur ställer du dig till tillkomsten av den här typen av utövande?

– ”De är välkomna att starta en frimärkssamling eller pingpongförening med tennisrack, det har ingenting med mig att göra. Det här är en verksamhet som ligger fullständigt utanför islam som den faktiskt praktiseras. Ur min synvinkel som samfundsledare tror jag inte att det här tillför något till oss och jag tror inte att det tillför kvinnor något heller. Det viktiga är att ens bön blir accepterad”, säger Imamen till Ekuriren.

Kommentera

swe_sek