Allt fler flyktingar från Irak och Afghanistan återvänder hem – kan få upp till 75.000 i återetableringsstöd när de återvänder

refugeeshome

Sedan årsskiftet har allt färre människor sökt asyl i Sverige, visar siffror från Migrationsverket. Samtidigt stiger antalet som avbryter asylprocessen och återvänder till sitt hemland, skriver Sydsvenskan.

– Vi får signaler om att asylsökande tröttnar på långa handläggningstider, på att det inte blivit som de förväntat sig i Sverige och på att många ser en liten chans att få uppehållstillstånd, säger Kristina Rännar, expert på återvändande på Migrationsverket, till tidningen.

Flyktingströmmen från Irak har vänts i motsatt riktning då 1.243 nyanlända irakier har lämnat in asylansökningar samtidigt som 1.366 från samma land återtagit sin asylansökan.

Migrationsverket har även sett en klar ökning bland afghaner som återtagit sin asylansökan. Statistiken visar att de bara har en 18-procentig chans att få stanna i Sverige. 500 afghaner har återtagit sin asylansökan hittills i år.

– Det har blivit ett väsentligt kargare klimat här i Sverige. Det leder till en ny typ av beslut, säger Rännar.

Både medborgare från Irak och Afghanistan kan söka återetableringsstöd på högst 75.000 kronor per familj från Migrationsverket inför med återresan. Pengar som de i så fall får på plats i hemlandet.

swe_sek