6 muslimska kvinnor blev avstängda från skolan – lärarna vill kunna se deras ansikten

niqab1
Sex muslimska kvinnor som klär sig i s.k. niqab – dvs. en slöja som täcker hela ansiktet och bara har en smal öppning för ögonen – har stängts av från en vuxenutbildning i danska Lyngby. Skolan har erbjudit de sex kvinnorna att fortsätta följa undervisningen genom e-Learning, vilket innebär att de hemifrån, via datorn tar del av undervisningsmaterial. Men de är inte längre välkomna till skolan i heltäckande maskering.

Att bära niqab i skolan har tidigare varit uppe i debatt, men när tre kvinnor startade 2015, och alla tre hamnade  i samma klass så började debatterna. Nu har skolan valt att stänga av de från skolan då lärarna vill kunna se deras ansikten, och att skolan i sina regler skriver att ”Fri och obehindrad kommunikation förutsätter att man kan se varandras ansikten. Därför är det inte tillåtet att täcka ögon, näsa och mun när man deltar i undervisning. Alla ska visa ansiktet tillsammans med id-kort vid inskrivning i studievägledningen samt vid examen” samt ”Vi respekterar religionsfriheten, men anser att religionsutövande är något personligt och privat. Därför hör praktisk religionsutövning inte hemma på VUC Lyngby”.

Vissa elever i skolan hoppas att VUC ska ta själva i kragen och välkomna tillbaka kvinnorna till sin undervisning.

Jakob Larsson, Webbredaktör

5 Comments

Kommentera

swe_sek