Vägledande dom om åldersbedömning av Högsta domstolen – en ”16-åring” blev minst 20 år och döms till utvisning från Sverige

300px-Hogsta-domstolen-stockholmTandmognadsundersökning ligger bakom Högsta domstolens bedömning av åldern i ett fall som rör grov misshandel, rapporterar Sveriges Radio Ekot. Riksåklagaren (RÅ) har tidigare önskat att Högsta domstolen (HD) prövar målet eftersom den åtalades ålder har stor betydelse vid påföljdsbestämning.

 I fallet har mannens identitet och ålder varit oklar. Mannen sade att han var 16 år vid tidpunkten för misshandeln, medan RÅ påstod att han hade fyllt 21 år.

Med hjälp av tandmognadsundersökning anser HD att det mest sannolika är att mannen hade fyllt 20 år vid brottet. Straffet blev därför utvisning och fängelse i ett år och tre månader – något mindre än om mannen hade fyllt 21 år.

”Frågan för Högsta domstolen var hur de regler som innebär att påföljden ska vara mildare för unga lagöverträdare ska tillämpas när man inte är säker på hur gammal den åtalade är”, skriver domstolen i ett pressmeddelande.

Kommentera

swe_sek