Tyska tågbolaget MRB inför könssegregerade tågvagnar – för att stärka känslan av säkerhet

INDONESIA WOMEN TRAIN

Med tillkännagivandet av en ny tjänst för kvinnliga passagerare  drar det tyska tågbolaget på sig stor uppmärksamhet hemma i Tyskland.

Det tyska tågbolaget MRB inför vagnar med särskilda ”kvinnozoner” för att stärka känslan av säkerhet.

Tågbolaget förnekar att det finns något samband med sexuella trakasserier. Detta ska istället ses som en ”tjänst” för kvinnor.

I andra länder finns också  könssegrerade tåg – som Japan , Indien , Mexiko , Brasilien , Egypten och Indonesien .

Kommentera

swe_sek