Tio muslimska kvinnor försvarar Yasri Khan – ”Nej, ta i hand ger dig inte bättre kvinnosyn”

skakahand
”Återigen debatteras det om rätten att själv få bestämma hur man hälsar. Ännu en gång tillskrivs svenska muslimer negativa värderingar trots att deras prestationer tyder på raka motsatsen. Man kan tycka att vi borde ha kommit längre men då Yasri Khan, kandidat till Miljöpartiets partistyrelse, kritiserats hårt och tvingats lämna sina uppdrag så är det uppenbart att så inte är fallet.

Det känns tröttsamt att debatten än en gång fastnar på denna nivå. Att det inte är självklart att man har rätt att värna sin integritet och definiera sina egna gränser. Det borde vara en självklarhet att vi idag kan hälsa på olika sätt än den i Sverige traditionella handskakningen.”

Att vissa misstolkar Yasris agerande som nedvärderande av kvinnor är inget han bör hållas till svars för eller ta ansvar för. Han ansvarar för sina egna värderingar och bör därför också få definiera dem själv.

För många av oss är det självklart att hälsa på olika sätt i olika sammanhang.

Som kvinnor är rätten till den egna kroppen och integriteten och kampen för detta en del av vår vardag, en kamp vi delar med kvinnor från alla läger oavsett religion, bakgrund, nationalitet etcetera.

Rätten att värna sin integritet och att välja hur mycket och när man blir fysiskt berörd är för oss självklar och gäller alla, oavsett kön. Vårt samhälle bygger inte på fysisk beröring, det bygger på respekt och tolerans och ett välkomnande av mångfald. Något vi inte kompromissar med är däremot jämställdhet och jämlikhet och vår rätt att som kvinnor ta plats på lika villkor.

”Att reducera detta arbete till att endast handla om att ta i hand är bekymmersamt. Många är de män i Sverige som tar i hand men ger oss lägre lön och sämre villkor.

I ett demokratiskt samhälle behöver det skapas förutsättningar så att alla kan delta och ta ansvar för det samhälle de är en del av. Vi är djupt oroade över hur debatten kommer påverka alla de tusentals muslimer som i dag känner en frustration och en vilja att vara med och påverka och förbättra det svenska samhället.”

”Signalerna som vi just nu fångar upp visar att många unga muslimer känner en uppgivenhet över att engagera sig i samhället. Ett problem som inte bara leder till en urholkad demokrati utan också till en känsla av vanmakt som i kombination med rasism och utanförskap är starkt oroande.

När politiken så tydligt de senaste dagarna signalerar att det inte finns samma förutsättningar för praktiserande muslimer blir det allt svårare att inge framtidshopp.

Vi förlorar mycket på att förminska arbetet om jämlikhet och respektfullt bemötande till en ovärdig diskussion om huruvida fysisk beröring är ett krav för ett jämlikt bemötande.

Är det ett segregerat samhälle vi vill ha, ett samhälle präglat av enfald i organisationer och politik?

Eller vill vi ha ett normkritiskt och öppet samhälle där människor bedöms för deras prestationer och värderingar och där olikheter ses som en tillgång och styrka?”

9 Comments

  1. Ta med den förlegade synen tillbaka till Mellanöstern. Här hälsar man med att ta varandra i handen. Det är ett sätt att säga hej likväl som en form av tillförlit och vördnad. Ta seden dit ni kommer och förvänta er inte att andra ska anpassa sig efter medeltida tokerier i koranen.

  2. Det handlar inte om kvinnosyn, det handlar om att nästan alla Svenskar tycker att man skall ta seden dit man kommer. I Sverige har under århundraden växt fram vad vi kallar seder och bruk, våra traditioner, vårt sätt att vara, vårt öppna synsätt på alla oavsett kön, hudfärg, religion eller sexualitet, alla är accepterade men flyttar man till Sverige av vad orsaken än är, så får man acceptera att vi som redan bor här vill att de som kommer respekterar de seder och traditioner vi har här i landet, alla behandlas lika oavsett vilken åsikt man själv har.

  3. Kan tycka att man tar seden dit man kommer. Här hälsar vi genom att ta i hand. En gammal sed som ursprungligen var ett sätt att visa att man hade fredliga avsikter och inte dolde något vapen i handen.
    Om jag mot förmodan flyttar till ett land där det inte är sed att hälsa genom att ta i hand så är jag ganska säker på att jag skulle anpassa mig och hälsa på det sätt som är brukligt just där.
    Oavsett om det är kränkande och nedsättande mot kvinnor eller inte så tycker jag att man visar respekt mot den kulturen som man lever i och följer dess seder.

  4. Kan inte påstå att jag tar andra i hand när jag hälsar varenda gång heller,men det har med missförstånd (båda uppfattar att den andre inte vill hälsa) att göra. I Yasris fall handlar det om religiös vidskepelse. Därför tröttnar folk tillslut på såna som han. Samma typ av vidskepelse som skapat ”kulturen” där tjejen inte får välja man efter sitt eget hjärta. Sverige är inte det religiösa land det en gång var (visst,vi firar högtider ett fåtal ggr om året,men vi låter inte religion styra vår vardag).vi har gått och blivit moderna. Vantrivs man som troende (framförallt då muslimer,för det är dom som tycks vantrivas mest) så finns det bättre alternativ på länder att bo i. Personer som Yasri skulle nog både vara mer framgångsrik och trivits bättre i eventuellt Iran/Saudiarabien. Det han håller på med är väldigt bakåtsträvande. Skiter fullständigt i vad man tror på sålänge det inte drabbar samhället negativt. Känns som att svensken ska acceptera andras seder,medans andra har svårt att acceptera våra. Det är ungefär där allt skiter sig.

  5. Ja men är det inte en tillfällighet att på bilden de som ges medialutrymme är muslimska kvinnor som är utfrågade och inte folk som inte har med Sharia att göra? Jag önskade att Viktor Orban tog över Sverige under dessa vanskliga tider och visade vad kultur och nationalism är för något.

Kommentera

swe_sek