Schweiz: Asylsökande som semestrar i sina hemländer utvisas med omedelbar verkan

Schweizisk Flagga, Foto: AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI / AFP / FABRICE COFFRINI

Flyktingar som åker till sina hemländer riskerar att utvisas. Nya lagar i Schweiz ska förstärka integrationen och skapa utrymme för snabbare utvisningar.

Schweiz är ett land som aldrig varit en del av EU men som legat i framkant med restriktiv invandringspolitik. Under det senaste halvåret har nya lagstiftningar tagits fram för att bland annat begränsa ekonomisk invandring. Inte nog med att det kommer bli svårare att bli schweizisk medborgare så kommer de flyktingar som kommit till landet för att söka asyl kontrolleras hårdare. Enligt schweiziska medier vill den nuvarande regeringen underlätta utvisningar för de som inte sköter sig eller respekterar landets lagar.

Kartlägger otillåtna resor

De flyktingar som kommer från krigsdrabbade områden och som söker asyl i Schweiz får i regel ett utreseförbud, vilket innebär att de inte får åka hem till sina hemländer. Ibland kan reseförbudet gälla upp till 10 år och ännu längre än så. Men med dubbla medborgarskap har det blivit svårare att kontrollera vart flyktingarna tar vägen när de åker utomlands.

Resor har börjat kartläggas och nu kan till och med allmänheten ringa in till polisen om de misstänker otillåtna resor. Den största tillslaget gjordes under sommaren 2016. Samma år utvisades 63 flyktingar från fem olika länder, bland annat Vietnam, Turkiet, Tunisien och Eritrea.

Otillåtna resor är bara en av många komponenter som implementerats i enlighet med de nya lagarna. De som bryter mot den nya lagstiftningen kan alltså förlora sin flyktingstatus och bli deporterade från Schweiz. Ett sådant beslut skulle innebära att de som fått sina asylsökningar avslagna blir nekade inresa på schweiziskt territorium. Deportationer kan även bli aktuella om de som söker sig till landet inte godtar seder, kultur och nationella traditioner.

Läs även: 5 saker du inte bör göra i Schweiz (om du ansöker om ett schweiziskt medborgarskap)

18 Comments

    1. Men vad vet du om bakgrunden till det fotot? O vad menar du med manligt i deras länder? Vet du vilket land han kommer ifrån? Jag tycker att det är jävligt omanligt att vara en inskränkt man, vilket land man än kommer ifrån.

  1. Ett tips: publicera länkar till källorna. Det ökar på trovärdigheten. En stor anledning till att många inte litar på gammelmedia är just deras val att inte publicera länkar, i de fall de finns, så att man kan bilda sig en egen uppfattning.

Kommentera

swe_sek