Regeringens hot: Sanktioner mot de kommuner som inte ordnar bostäder till nyanlända

Ylva Johansson

Regeringen har gått med på att ge kommunerna längre tid på sig för att klara av asyltrycket och mottagandet av ytterligare migranter. Samtidigt höjs tonen mot de kommuner som försöker begränsa sina sitt mottagande. Från regeringens håll hotar man kommunerna med sanktioner om de inte kan eller vill ta emot asylsökande.

– Det är ett väldigt tufft läge för kommunerna, säger Ylva Johansson (s), arbetsmarknads- och etableringsminister.

– Det är ingen frivillighet eller fritt valt arbete i detta, fortsätter hon.

”Jag är beredd på att införa sanktioner”

Johansson poängterar också att den svagt S-ledda regeringen inte kommer acceptera att kommunerna försöker komma undan.

– Om kommunerna inte följer lagen så är jag beredd att införa sanktioner, säger hon.

Flyktingmottagandet har haft stora effekter på bostadsmarknaden, vilket också skapat problem för ungdomar och studenter som står utan bostad.

Antalet asylsökande väntas enligt prognoser bli något lägre i början på 2017, men det finns fortfarande en utbredd bostadsbrist i landet. Bara i år ska 21 702 nyanlända fördelas över kommunerna. Nästa år kommer kvoten ökas till 30 600, och den totala kommunmottagningen väntas uppgå till nästan 80 000 nyanlända.

Kommentarer

kommentarer