Österrike vill införa striktare asylregler – vill bara tillåta anhöriginvandring

06-05-2015Greece_Migrants
Österrikes regering vill införa striktare regler för att kraftigt begränsa antalet asylsökande. Hittills i år har omkring 14 000 personer sökt asyl i Österrike, vilket närmar sig hälften av totalkvoten.

Årskvoten som regeringen fastställde i januari är 37 500, mindre än hälften av fjolårets 90 000. Regeringens egna utredare menar att det strider mot Österrikisk grundlag att sätta ett tak på antalet asylsökande.

Enligt det nya förslaget kommer bara personer vars närmaste familj redan har asyl i Österrike att i framtiden få sina ärenden prövade, det sa inrikesminister Johanna Mikl-Leitner på en presskonferens i dag.

– Vi kommer inte att tillåta några asylansökningar om vi inte måste på grund av vissa kriterier, sa inrikesministern och gav som exempel Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Regeringen anser att flyktingkrisen utgör ”ett hot mot den allmänna ordningen och den nationella säkerheten”.

Anhöriginvandring,  är när en person vill flytta till ett land på grund av att de har en anhörig som har uppehållstillstånd i landet eller är  medborgare. Det gäller ofta make, maka, sambo eller barn under 18 år. Även adoptivbarn ingår i denna kategori av invandring.

/Reuters

Kommentera

swe_sek