Oreglerade nätcasinon och nätspel växer med 17 %

Under 2017s första sex månader så har spelintäkterna uppgått till 11 biljoner kronor vilket är en treprocentig ökning från de sex föregående månaderna. Utav dessa biljoner så stod de reglerade och licensierade casinona i Sverige för omkring 8.4 biljoner kronor vilket är samma nivå som tidigare varit för denna grupp.t

Det som däremot sticker ut är de oreglerade casinona som når intäkter om 2.7 biljoner vilket motsvarar en ökning om 17 % gentemot tidigare period och det ska också sägas att detta endast är uppskattningar och troligen så är denna siffra ännu större vilket indikerar att Sveriges oreglerade marknad kan vara ännu större än så när det gäller spel och dobbel. Av denna total så bestod cirka 4.3 biljoner av Svenska Spels intäkter vilka har monopol på spel i Sverige och det motsvarar en minskning om cirka 2 %.

Licensiering av spelmarknad

Sverige håller på att slopa Svenska Spels monopol på den svenska spelmarknaden och låta andra aktörer ansöka om att få licenser för att verka på den svenska spelmarknaden och därmed komma åt att ej licensierade casinon ej får synas mer på den svenska marknaden. Detta beräknas börja gälla från 2019 och därmed har många casinon redan börjat med att försöka anpassa sig för att kunna ansöka och få licens för svenska spelmarknaden.

Att reklam är nyckeln för att öka sina intäkter som nätcasino framgår rätt tydligt idag då vi ständigt ser massor av reklam för casinon på TV, där varumärken såsom NinjaCasino är ett av de främsta som syns i Sverige idag. De har med hjälp av sina reklaminsatser under den senaste tiden kommit att växa så pass mycket att det redan är ett av Sveriges populäraste nätcasinon trots att de ej verkat på marknaden särskilt länge om man jämför med många andra. Det är just med hjälp av marknadsföring och särskilt via TV och radio som den här enorma tillväxten på spelmarkanden i stort har varit möjlig, genomslaget är enormt vilket också tillväxtsiffrorna ovan intygar.

Det har gjorts en undersökning av hur stor del av reklamen på svensk TV som kommer från utländska spelbolag och för 2016 så var den siffran 10 % för att jämföra med 2013 då det endast uppgick till 3 %. Utav alla denna reklam kan det också konstateras att hela 75 % av spelreklamen är från spelbolag som är just oreglerade och konkurrera på andra villkor.

Att tillväxten är stor är tydligt och allt utrymme i media bidrar självklart till detta, tanken om att någon gång vinna stort och bli oberoende av pengar är självklart också lockande för många. Det har även blivit mer vedertaget att spela i allmänhet vilket gör att det också ökar samtidigt som tillgängligheten idag jämfört med 10 år sedan är helt annorlunda. Nu kan du spela nätcasino var och när du vill, innan fanns det endast Casino Cosmopol samt de lokala spelombuden som kunde erbjuda vissa typer av spel, så att siffrorna ökar är inte konstigt med tanke på hur samhällsutvecklingen har varit. Men det finns såklart också negativa sidor med spel och det är väl en del av tanken med att införa en licensiering för spelmarknaden för att ha möjlighet att ställa krav på spelbolagen som idag verkar på och mot den svenska markanden på distans och försöker roffa åt sig så mycket pengarna som möjligt utan att tänka på konsekvenserna för kunderna. Licensieringen kommer innebär hårda krav för hur spelbolagen arbetar för att motverka spelberoende och därmed undvika att få människor att hamna i missär på grund av att de ej kunnat kontrollera sitt spelande.

De nya reglerna kommer självklart ändra spelmarknaden, men de flesta ser det som en positiv influens. Dels för att fler bolag får laglig rätt att verka på den svenska spelmarkanden, men dels också för att antalet människor som ska fastna för djupt in i träsket förhoppningsvis minskar då det proaktiva arbetet mot spelberoende också kommer att öka. För en bättre spelmarknad för alla!

swe_sek