Ny larmrapport: Migrationsverkets anställda hotas som aldrig förr

Anställda inom Migrationsverket berättar om en alltmer farligare arbetsplats. Incidentrapporterna från de anställda berättar om att det blir allt vanligare att hota, trakassera och förfölja personalen. Från den 1 september 2015  till 31 augusti 2016, har man sett en fördubbling i hotelserna.

Varje år samlar Migrationsverket in incidentrapporter från anställda inom  myndigheten, och också de som jobbar ute på deras enheter, såsom transitboenden, asylprövningsenheter och mottagningsenheter. Man märker nu en dramatisk ökning.

– Incidentrapporterna skrivs för att vi ska kunna titta på när något gått fel. Det handlar om allt som rör de anställdas arbetsmiljö, säger Hannah Davidsson, pressekreterare på Migrationsverket.

En fördubbling från 2013

Mellan 1 september 2015 och 31 augusti 2016 rapporterade de anställda över 2.049 incidenter. Detta är en fördubbling från 2013 incidentrapporter.

  • 279 av dem rubricerades som ”hot mot Migrationsverkets personal från sökande” och 27 som ”hot mot personal från annan”.
  • 237 händelser rubricerades som ”trakasserier mot personal”.

Hot kan innebära allt från att sökande uppträder aggressivt, uttalar verbala hot, skickar hotfulla mejl, hotar att ta sitt liv till att det är en hotfull stämning i receptionen. I incidentrapporterna kan man läsa:

”Verbalt hotfullt meddelande på telefon”

”Sökande uttrycker sig hotfullt mot personal under samtal”

”Hotfull situation i gemensamhetsutrymme”

Trakasserierna har blivit 13 gånger högre än 2013

Siffrorna från Migrationsverket visar nu att antalet incidenter har ökat kraftigt sedan tidigare.

Hoten mot personalen var i en nedgående kurva innan 2013 – men sedan dess har antalet incidenter per hundra anställda nästan fördubblats. 2013 inträffade 1,4 incidenter per hundra anställda, jämfört med 2,6 incidenter under årets åtta första månader 2016.

Trakasserierna är dock det som ökat dramastiskt. Kurvan började peka uppåt redan 2013, men 2015 steg den och landade på 2,7 incidenter per hundra anställda. Det är en tretton gånger så hög siffra som 2013, då antalet incidenter låg på 0,2, detta rapporterar SVT.

swe_sek