Nämnden i Tranås nekar muslimsk förskola – Centerpartiet och Liberalerna ville godkänna det

koranen
Al-Azharstiftelsen nekas att starta en fristående förskola i Tranås. Men bu-nämndens ledamöter var inte eniga.

Centerpartiet och Liberalerna gav klartecken till att dra igång en muslimsk förskola med 50 platser i Stoeryd.

Båda partierna hävdar att stiftelsen uppfyller de krav som ställs enligt skollagen. Övriga partier i nämnden röstade däremot nej.

Segregation

Socialdemokraterna motiverar sitt nej med att en stiftelse ”med syfte att stärka muslimernas identitet” inte ökar integrationen utan snarare segregationen i samhället.

Stiftelsen säger efteråt att de inte skulle utgå från religion, utan från språk och miljö.

Stiftelsen har möjlighet att överklaga till förvaltningsrätten och C och L reserverade sig emot beslutet.

Kommentarer

kommentarer

Kommentera