Lunds kommun bröt mot lagen – Ted Ekeroth får rätt av förvaltningsrätten

Foto: youtube
Foto: youtube

Sverigedemokraten Ted Ekeroth får rätt – Lunds kommun bröt mot lagen när politikerna beslutade att använda byggnader till ensamkommande flyktingbarn utan att invänta bygglov. Det har förvaltningsrätten kommit fram till.

Under hösten kom det väldigt många ensamkommande flyktingbarn till Sverige.

Därför beslutade Lunds kommunfullmäktige i oktober att uppmana kommunens nämnder att ta lokaler i bruk för ensamkommande flyktingbarn – redan innan bygglov var beviljat. SD protesterade, men alla de andra nio partierna i kommunfullmäktige stod bakom beslutet.

Men SD gav inte upp. Beslutet överklagades av Ted Ekeroth (SD), som menade att fullmäktige inte hade rätt att sätta sig över lagen.

Och nu ger domstolen honom rätt. ”Enligt förvaltningsrättens mening är kommunfullmäktiges beslut att uppmana berörda nämnder att ta lokaler i bruk utan att invänta bygglov oförenligt med bestämmelserna i plan- och bygglagen. Beslutet står därigenom i strid med lag och ska följaktligen upphävas”, står det i förvaltningsrättens dom.

daniel-lilja-signatur

1 Comment

Kommentera

swe_sek