Kyrkogård förvandlas till muslimsk gravplats – ger plats åt 200 gravar

Gravsten

En lokal kyrkogård i Blekinge får 200 nya gravplatser för muslimska religionsutövare. Enligt kyrkorådet kommer satsningen tillföra en ny kultur på kyrkogården.

Kyrkorådet i Asarums pastorat har nyligen beslutat att ge klartecken för 200 muslimska gravplatser på kyrkogården i Asarum. Enligt Blekinge Läns Tidning är platsen en befintlig askgravslund som anlades 1992 men som fortfarande inte tagits i bruk. Lokaltidningen skriver också att pastoratet kommer erbjuda platserna till församlingarna i Karlshamn och Mörrum.

Enligt kyrkorådet i Asarum är man väldigt positiva till den nya satsningen och förklarar att den kommer tillföra en ny kultur till kyrkogården. De berättar också att området inte har några kulturhistoriska värden. Till följd av kyrkogårdens expansion kommer man även bygga ut fler parkeringsplatser.

– Vi ser ett behov av fler platser. Redan i dag är det upptaget på samtliga bilparkeringar och det fler besök när vi anlägger det muslimska gravkvarteret, skriver kyrkorådet i sitt beslut.

swe_sek