Kunskap om sociala medier är A och O för lyckad marknadsföring

Sociala medier. Sociala medier definieras som ett socialt nätverk med syfte att hjälpa människor att interagera med andra via olika webbplattformar och mobila applikationer. Att sociala medier både hyllats och sågats genom året är intressant att diskutera kring, men de faktum att dessa plattformar skapat gemenskap och öppnat nya dörrar, för både privatperson och företag, är ovärderlig.

Att använda sociala medier i marknadsföringssyfte har kommit att bli en ledande komponent för företag idag. Med möjligheter, att på ett mer effektivt och konstadseffektivt sätt, kunna nå sin målgrupp och marknadsföra sina produkter har ett flertal företag kunna expandera i rasande fart.

Dock är det många företag som gör fel när det kommer till marknadsföring via sociala medier. I en artikel i Dagens Analys, tar Digital Media Strategen Peter Mackhé upp ämnet. Utöver att diskutera kring de många misstag företag dessvärre gör inom sociala media idag, ger han även intressanta tips om hur man lyckas med marknadsföring inom dessa plattformar.

”Marknadsföring i sociala medier (rätt utfört) är oerhört effektivt och kostnadseffektivt sätt att komma i kontakt kunder och prospekts” – redogör Mackhé i artikeln.

Gör ordentlig eftersökning

Något Peter Mackhé uppmärksammar i artikeln är bristen på kunskap när det kommer till att marknadsföring i sociala medier. Han menar att bristen på förståelse om syftet kring olika mediaplattformarna kan skada marknadsföringssyftet, och istället kan företaget få motsatt effekt av sin marknadsföring.

När man arbetar inom marknadsföring mot sociala media är det många som tror att det är enkelt att nå ut till sina kunder. Att det endast är att slänga upp ett inlägg på Facebook, Instagram, Twitter etc, för att sedan möta sina kunder. Dock är det inte så lätt som många tror.

De olika medieplattformarna är nämligen utformade för olika mediesyften, och lockar dessutom olika typer av målgrupper. Det många företag misslyckad med, när det kommer till marknadsföring i sociala medier, är att missar sin publik och kommunicerar till fel målgrupp.

Genom att göra en grundlig eftersökning, för vilka medieplattformar som möter företagets syfte, är det lättare för företagen att träffa rätt. Dessa eftersökningar kan inkludera hur plattformen verkar och hur man på bästa sätt kan sätta upp en strategi för att nå sin målgrupp på ett effektivt sätt.

Förslagsvis är Instagram en utmärkt plattform att fokusera på när det kommer till mer visuella företag, företag som vill locka kunder genom mer visuella upplevelser. Bland annat har Ving Sverige, ett av Sveriges ledande resebolag, använt Instagram för att locka en yngre kundkrets med exotiska resemålsbilder, men även med mer familjevänligare bilder inriktade på barnfamiljer.

Skapa en dialog med kunderna

Att bjuda in och skapa en dialog med sina kunder är något Mackhé rekommenderar företag att fokusera på när man marknadsför sig i sociala medier. Att använda sociala plattformar på ett mer interagerande sätt gör att företag lättare kan få en tydlig bild av hur kunderna upplever deras produkter och tjänster. Dessutom kan man, genom interaktioner med sin kundkrets, skapa både tillit och personliga relationer med kunderna, vilket kan öka den totala kundupplevelsen.

iGamingindustrin har varit mycket framstående när det kommer till att använda Facebook och Twitter i integreringssyfte gentemot kunder. Exempelvis så använder spelsajten Ninja Casino Facebook, men även företagets Twitter, på ett mycket effektivt sätt för att hålla en nära kontakt med sina kunder. Utöver att marknadsföra sin produkt och sina kampanjer på dessa kanaler, får spelare även möjlighet direkt ställa sina frågor och skicka in kommentarer om vad man anser om företaget.

Genom att ha en mer personlig relation med sina kunder kan företag både nyttja detta till att skapa förbättrade produkter och tjänster efter kundernas önskemål – något som både gynnar företagen och dess kundkrets.

Personlig kommunikation vinner i längden

Utöver de personliga interagerande som nämnts här ovan anser Mackhé att det kanske viktigaste, när det kommer till en god marknadsföring via sociala medier, är vikten av lyfta fram företagets personlighet.

Sociala medier är i grunden en plats för socialt liv, och är därför inte en reklamkanal. Det är därmed viktigt för företag att hålla en personlig framtoning när man arbetar med dessa kanaler i marknadsföringssyfte.

Genom att lyfta fram företagets personligheter, kan kunderna lättare känna samhörighet och få en djupare relation till produkten eller tjänsten. Förslagsvis kan det handla att använda sig av olika ambassadörer, som använder och uppskattar företagets produkt. Dessa ambassadörer kan vara kända och uppskattade personligheter som ger ett mervärde i form av pålitlighet och trovärdighet gentemot produkten.

Vikten av att automatisera kommunikationen på rätt sätt

Att vara medveten om skillnaden mellan smart automatisering och spam är mycket viktigt. Här talar man om att automatisera marknadsföring i form av kunna fortsätta vara personlig och erbjuda relevant information. Att spamma ens publik med irrelevant och allt för säljande information, är ett effektivt sätt att skrämma iväg sina potentiella kunder.

Tricket är att kommunicera på ett smart sätt, som både ger kunderna värdefull information baserade på ett mervärde. Idag finns det ett flertal system för dessa automatiseringar som kan användas för bäst optimera kommunikationen.

Det Peter Mackhé främst vill förstärka i artikeln i Dagens Analys, är det faktum att dessa olika plattformar verkar på olika vis. Styrkan vid marknadsföring ligger därför i kunskap om hur dessa olika plattformar verkar, och till vilken målgrupp dessa inriktar sig mot.

Att vara naiv och okunnig kommer man inte långt på, utan grundliga undersökningar och personlighet är vad som krävs för att företag ska lyckas med en god marknadsföring.

swe_sek