Gefle Dagblads chefsredaktör blev dödshotad av nära släkting till Gävlemoskéns imam Abo Raad

980
Foto: Pressbild

Gefle Dagblads chefredaktör Anna Gullberg har hotats till livet av en nära släkting till Gävlemoskéns imam Abo Raad. Hoten framfördes i ett telefonsamtal med en polischef.– Det här är ett direkt hot mot pressfriheten.Hoten har ett uppenbart samband med de publiceringar som Gefle Dagblad gjort, säger Anna Gullberg.

Det var för några veckor sedan som Abo Raads nära släkting uttalade dödshoten mot Anna Gullberg. Hoten ska ha bestått i att släktingen vid minst två tillfällen under ett telefonsamtal sagt att Gullberg ska dödas eller skadas.Polischefen som tog emot samtalet upprättade en anmälan om olaga hot.Gefle Dagblad har i en lång serie artiklar granskat ledningen för Gävles moské och deras kopplingar till radikal islamism.

Fler flyktingar begär skilsmässa i Sverige – kvinnor som ingått tvångsäktenskap känner friheten i Sverige

TV-VOORAF; UIT ELKAAR

Syriska flyktingar skiljer sig när de har kommit till Sverige rapporterar Barometern. Kvinnorna känner att de inte längre behöver leva tillsammans med mannen som de tvingades att gifta sig med.

En av dem som fått vara med om denna förändring är Mohammad Al-baik, som arbetar på en restaurang i centrala Kalmar.

–Min fru började tänka på skilsmässa snabbt när vi kom till Sverige. Möjligheten att ta egna beslut och en bättre ekonomi var de viktigaste orsakerna för henne, säger Mohammad till BT.

Sedan den 1 juli 2014 finns det en lag som förbjuder äktenskapstvång i just Sverige, men syriska kvinnor kan tacka för de svenska lagarna, där alla kan ansöka om skilsmässa utan att det ska bli några religiösa problem.

 

700 000 kronor – så mycket har kostnaden för uppstädning av migrantlägret i Sorgenfri kostat

images

Nästan 700 000 kronor.
Så mycket har uppstädningen av EU-migrantlägret vid Sorgenfri i Malmö kostat, enligt Skånska dagbladet. Den privata fastighetsägaren kommer att tvingas betala större delen av kostnaden.

Nu är notan från uppstädningen i stort sett klar. Det rapporterar Skånska dagbladet, som hänvisar till en sammanställning som politikerna i miljönämnden ska ha fått.

Enligt sammanställningen ska fakturor på 661 877 kronor exklusive moms, hittills ha kommit till miljöförvaltningen. Skånska dagbladet skriver att den största fakturan är på 341 000 kronor och är kostnaden för bortforslingen och rivningsarbetet. Ytterligare drygt 300 000 kronor går till Sysav för att de har tagit hand om avfallet från den privatägda marken.

Granen fastighetsutveckling i Stockholm äger marken och kommer att få betala drygt hälften av kostnaderna för saneringen. Som Skånska dagbladet rapporterar togs i oktober ett beslut i Miljönämnden att tomtägaren ska stå för tre fjärdedelar av kostnaden för städningen. Dock som mest 375 000 kronor.

Romska migranter bussades hem från Helsingborg till Rumänien – lämnar sopor och provisoriska byggnader efter sig

Foto: Nina Sköldqvist
Foto: Nina Sköldqvist

Tidigt på tisdagsmorgonen bussades den sista gruppen EU-emigranter från Stenbrogårdens camping i södra Helsingborg där de under vintern haft en tillfällig fristad.

Kvar efter de cirka 45 personer som bott där under vintern syntes bara de provisoriska tältbyggnaderna, kläder och sopor. Det var i våras som Helsingborgs kommun öppnade campingen för EU-migranter som då illegalt bosatt sig i stadens parker och grönområden.

Bussen gick fyra på morgonen var för att de skulle hinna med en reguljär buss till Rumänien som avgick halv sex, rapporterar HD.

50 kr för akut tandvård – flyktingar har bussats till tandvården för att få hjälp förra året


Antalet flyktingar som behöver akut hjälp med sina tänder ökade drastiskt i fjol. Många har stora behov och på flera håll i landet har tandvården varit under stor press.
I Skåne mer än fördubblades antalet patienter — från 5 700 till drygt 12 300 förra året, vilket ha inneburit stora påfrestningar för verksamheterna. Enskilda kliniker i Norrbotten rapporterar också om att de har haft svårt med både den vanliga och akuta tandvården.

Alla asylsökande har rätt till akut tandvård och behöver bara betala 50 kronor. Asylsökande barn har rätt till fullständig tandvård på samma villkor som svenska barn, vilket innebär att nästan all tandvård är gratis.

Stora kariesangrepp, luckor eller att dra ut tänder har dock dragit över på tiden för de flesta verksamheter.

Tandvårdschefen i Västra Götaland säger;
-” Vi känner att vi hittills inte fått full kompensation från staten. Det vi har fakturerat motsvarar inte de kostnader vi har”, till Sydsvenskan.

Ny terrorlag börjar gälla den 1 april – Säpo är hoppfulla

 

images_008

Den 1 april skärps svenska terroristlagarna, det blir då olagligt att resa eller utbilda sig i syfte att begå terroristhandlingar. Säpo hoppas nu att nya lagen ska leda till man kan stoppa flera personer från att resa för att ansluta sig terroriststämplade grupper.

Säkerhetspolisens biträdande chef Johan Sjöö säger i en intervju med Ekot att han hoppas att den nya lagen ska innebära att Säpo kan förhindra terrorresor.

– ”Det vill säga att vi kommer upp på en misstankegrad redan före avresan som gör att vi kan ingripa och avbryta. Det kan vi ju egentligen inte idag, idag kan vi bara ha frivilliga samtal”, säger Johan Sjöö till Ekot.

Enligt Säpo, så har cirka 300 människor från Sverige förra året åkt ner för att ansluta sig terrorgrupperna, de flesta till Syrien eller Irak.

För att någon ska kunna dömas med hjälp av den nya lagen måste det bevisas att syftet med resan är att begå en terroristhandling eller utbilda sig för det.

Barn till romska tiggare kan kräva skolgång i Sverige – medborgarskap i landet behövs inte

starofhope_romer_1_post1
Ett beslut från skolinspektionen ger EU-medborgare som befinner sig i Sverige mer än tre månader utan fast försörjning möjlighet att kräva skolgång för sina medföljande barn. – Det ger dem redskap för att skapa sig en bättre framtid, säger Ulrika Falk hos räddningsmissionen till SVT.

Det är bara ett fåtal kommuner i Sverige som erbjuder skolgång för de fattiga migranterna från EU.

När den ändrades var det för att ge barn till papperslösa flyktingar möjlighet till skolgång, eftersom de ofta uppehöll sig långa tider i landet.

Medborgare från andra EU-länder som befinner sig i Sverige mer än tre månader utan tillstånd och utan fast försörjning räknas också som papperslösa, men frågan var om de skulle räknas in i gruppen som därmed har rätt till skolgång.

Är en klubb med påhittad Islam – kvinnor är välkomna att starta en pingpongförening enligt Imamen i Eskilstuna

Foto : www.paraplyprojektet.se
Foto : www.paraplyprojektet.se

I februari i år öppnade den första moskén med bara kvinnliga imamer i Skandinavien. Vissa har uttalat sig positivt till det, men Imamen i Eskilstuna ser på det annorlunda.
– ” Man kan kalla det för en klubb med påhittad Islam”, säger Abd al Haqq Kielan till Ekuriren.

Imamen i Eskilstuna säger även; ” – Vi lever i en demokrati och man kan ju göra vad man vill. Islam är däremot en religion med vissa regler. Det här är inte en islamisk gudstjänst eller service, enligt min uppfattning. Som sagt, man kan starta vilka samfund, klubbar eller föreningar man vill. Man kan kalla det här en klubb med påhittad islam”.

En man ska leda bönen för att bönen ska bli accepterad, och även om alla är lika värda inför Gud så är det bara män som kan leda den. Enligt Imamen så finns det 4 tolkningar som är rätt, och alla menar att det är en man som ska vara Imam.

Hur ställer du dig till tillkomsten av den här typen av utövande?

– ”De är välkomna att starta en frimärkssamling eller pingpongförening med tennisrack, det har ingenting med mig att göra. Det här är en verksamhet som ligger fullständigt utanför islam som den faktiskt praktiseras. Ur min synvinkel som samfundsledare tror jag inte att det här tillför något till oss och jag tror inte att det tillför kvinnor något heller. Det viktiga är att ens bön blir accepterad”, säger Imamen till Ekuriren.

”Det var lättare i Afghanistan” – asylsökande afghaner återvänder hem till Afghanistan

Foto : EPA/JENS BUETTNER
Foto : EPA/JENS BUETTNER

På knappt tre månader har 294 personer återtagit sin asylansökan.

En dramatisk förändring sen förra året, då man redan nu är uppe i det dubbla antalet av de som valde att återvända hem förra året.

– Det kommer minst 20 personer om dagen. Vissa dagar är det till och med upp till 30 personer som ansöker om att få giltiga id-handlingar och återvända tillbaka till Afghanistan, säger Hamid Hami till Sveriges Radio.

En som vill åka tillbaka är afghanen Azizullah Ahmadi. Han är 18 år och kom till Sverige för 6 månader sen, men vill nu åka hem till sin familj i Afghanistan.

Azizullah säger att varken Europa eller Sverige levde upp tills hans förväntningar, om att livet skulle kunna bli bättre. Det är osäkert om han skulle få stanna kvar, långa väntetider, och att kontrasten mellan Afghanistan och Sverige är för stora.

– Det var lättare i Afghanistan. Jag känner mig inte hemma här i Sverige, säger Azizullah Ahmadi till SR.

Ska inte ens behöva städa upp sitt egna skit – asylsökandes krav på Valhall park når nya nivåer

Enligt Valhall park ska asylsökarna städa efter sig själva, men efter kritik tycker platschefen att det är fel. Asylsökande klagar på att hygienen är dålig, men verkar inte städa själva. Foto : Niklas Gustavsson
Enligt Valhall park ska asylsökarna städa efter sig själva, men efter kritik tycker platschefen att det är fel. Asylsökande klagar på att hygienen är dålig, men verkar inte städa själva.
Foto : Niklas Gustavsson

Sveriges bästa asylboende. Det skulle boendet i Valhall park utanför Ängelholm bli. Men nu haglar det in protester från de asylsökande.

Ett 40-tal asylsökande skrev på en protestlista som var klagomål på saker som de ansåg inte var okej levnadsstandard. Här har du protestlistan:

1. Maten är inte god och inte nyttig. Därför äter inte barnen mat alls.

2. Hygienen är dålig på boendet. Risken för barn att bli sjuka är stora.

3. Vi har fått tvättmaskiner, men de låter oss inte använda den.

4. Alla barn är ledsna på grund av att det inte finns några aktiviteter och heller inga lekplatser för barnen.

5. Barnen har börjat i skolan, men det finns ingenstans att studera och vi behöver internet för hemläxor.

Enligt Enes Isovic, har det tidigare varit problem med maten. Maten räckte då inte till alla. Något som nu är åtgärdat, säger Enez Isovic, platschef för Vallhalla till HD.

Boendet håller hög standard, enligt Enez. Barnen har det bra på boendet och lekrum finns.

– Problemet är att sakerna försvinner in på rummen eller förstörs, säger han till HD.

Det fanns ett rum som var ett inrett som ett lekrum, men efter en stund var spelen försvunna och någon hade kastat ut tv:n genom fönstret. Skadegörelse och försvinnandet av saker har gjort att lekrummet nu står tomt.

Klagomålen har också varit på att det har stinkt urin, något som nu har gjort att asylboendet städar med klorin tre gånger om dagen.

Städning av toalett är något som asylsökarna ska göra själva, men verkar ha missat detaljerna om hur man spolar efter sig. Nu tycker platschefen att det är fel att de får städa efter sig själva och ska fixa problemen.