131 ledamöter i Västra Götaland röstade för att behålla omskärelse/könsstympning av pojkar

I regionsfullmäktige i Västra Götalands län röstade idag 131 ledamöter för att behålla omskärelse av pojkar. SD hade lagt fram en motion om att inte tillåta det, så länge det inte var av medicinska skäl. Lagen om omskärelse kom 2001, men ansågs redan då bryta mot barnkonventionen, men Sverige tillät ändå omskärelse av pojkar.

Socialstyrelsen uppskattar att 2000-3000 omskärelser av pojkar görs i Sverige varje år. De flesta görs av religiösa eller kulturella skäl. Enligt judisk tro ska omskärelse ske tidigt (åttonde dagen). Muslimska pojkar omskärs ibland också tidigt men ofta långt senare.

Omskärelse av pojkar under 18 år är tillåtet enligt lag om det utförs av legitimerad läkare med smärtlindring och betryggande hygien.Omskärelse av pojkar regleras i Omskärelselagen (2001:499) som trädde i kraft den 1 oktober 2001.

Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik granskade frågan ur ett etiskt och juridiskt perspektiv och skriver i ett uttalande 2011:

”Delegationen för medicinsk etik anser att beslut om icke-medicinskt motiverad omskärelse av pojkar är svårförenligt med respekt för barnets rätt till integritet och självbestämmande samt med hänsyn till barnets bästa enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. Det finns därför skäl att avvakta med ett sådant ingrepp till dess att barnet självt kan samtycka till åtgärden.”

För att kolla på videon från regionsfullmäktige, klicka på länken och gå sen ner till ” Motion om könsstympning av pojkar” : http://vgregion.media.fnf.nu/49/regionfullmaktige_12_april_2016

Foto: Skärmdump
Foto: Skärmdump

Jakob Larsson, Webbredaktör

Australien vill dra in medborgarskap för terroranslutna

127551

Australien vill ha möjlighet att dra in medborgarskapet för terroranknutna personer som även har medborgarskap i ett annat land.

Det australiska medborgarskapet ska kunna dras in för dem som deltar i terrorism, är medlemmar i förbjudna organisationer eller döms för terrorbrott, enligt migrationsminister Peter Dutton.

– De som är inblandade i terror och är dubbla medborgare får betala ett högt pris, säger Dutton.

I förra månaden övergav Frankrikes president François Hollande planerna på att göra det möjligt att dra in medborgarskap för dem som dömts för terrorbrott.

Flykting hotar att kasta ett nyfött barn på polisen – videon som upprör människor världen runt

Foto: Skärmdump
Foto: Skärmdump

Det är obehagliga scener som utspelar sig i hamnen i Athen, Grekland. En grupp flyktingar ska avvisas och skickas tillbaka till Turkiet enligt EUs nya regler. I ett sista desperat försök att få stanna kvar hotar en man att kasta ett litet barn.

Barnet uppges inte fått några skador och lämnades tillbaka till mamman, som man kan se senare i videon.

https://www.youtube.com/watch?v=mnTv4v8IJaE

Danmark: Religion inget skäl för att tacka nej till jobb inom fläsköttsindustrin eller alkoholindustrin

Inger_Stojberg_Ytube
Danmarks 98 borgmästare har i ett brev undertecknat av två ministrar fått klara order: Den person som blir försörjd med bidrag men som tackar nej till ett jobb av religiösa skäl ska straffas ekonomiskt.

I ett brev till samtliga borgmästare i landet, gör invandrings- och integrationsminister Inger Støjberg tillsammans med arbetsmarknadsminister Jørn Neergaard Larsen fullständigt klart vad som gäller: att av religiösa skäl tacka nej till ett jobb som exempelvis innebär hantering av alkohol eller fläskkött accepteras inte, uppger DR Nyheder. Och den som ändå gör det, kan räkna med konsekvenser. Det finns regler för hur människor ska stå till arbetsmarknadens förfogande liksom regler för sanktioner och att kommunerna upprätthåller dessa ”helt efter boken” är ”helt avgörande för sysselsättnings- och integrationsinsatsen i Danmark”, heter det bland annat i det brev som skickades ut i går, tisdag.

− Reglerna innehåller en rad plikter för medborgarna och det ska givetvis få konsekvenser om dessa inte hålls, skriver ministrarna, som uppmanar borgmästarna till att ha särskilt fokus på de fall där det kan råda tvivel om huruvida medborgaren verkligen står till förfogande.
Om en person tackar nej till ett jobb utan rimligt skäl − vilket religion alltså inte är − kan det innebära tre dagars avdrag på socialbidraget.

Jakob Larsson, Webbredaktör

Manlig vänsterpartist våldtagen av asylsökande somalier – ”Han är en produkt av krig och nöd och behöver hjälp”

Foto: Andris Søndrol Visdal
Foto: Andris Søndrol Visdal

Karsten Nordal Hauken är medlem i Sosialistisk Venstreparti och kommer nu ut och berättar att han för några år sedan blev våldtagen av en somalisk asylsökare.

”Hur känns det att vara man och våldtagen? Hur känns det att vara en ung vänsterpartist, feminist och antirasist och ha blivit våldtagen av en somalisk man?”, frågar han sig.

När somaliern i fråga hamnade i fängelse och hade suttit av sitt straff så ringde polisen till Karsten och sa att mannen skulle bli utvisad till sitt hemland. Karsten kände då skuld över att ”förstört” mannens framtid, då somaliern var en produkt av krig och nöd. Förutom det, så anser han att det var mest en maktdemonstration från somalien att våldta honom, inte utav lust.

-”Jag känner ingen ilska mot min våldtäktsman, och det är oförståeligt för många. Men jag har till viss grad valt att acceptera att han är ansvarig för sina egna handlingar. Detta var svårt. För jag ser honom mest som en produkt av en orättvis värld. En produkt av en uppväxt präglad av krig och nöd.
Jag står bergfast i min uppfattning om att människor som han behöver vår hjälp. Jag vill att vi ska fortsätta hjälpa flyktingar med sådan bakgrund. Jag har fallit offer för en orättvis och mörk del av världen som vi i mångt och mycket är avskärmade från här hemma. Men jag har ändå förlikat mig med att det skedde, här i Norge. För jag är i första hand en människa, och inte en norrman. Nej, jag är en del av världen, och världen är tyvärr orättvis”.

daniel-lilja-signatur

 

När Sverigetröjan var förbjuden i Gullhögskolan – minne från 2004

 

2004, hela 12 år sen skrevs denna artikel, om två flickor som förbjöds att ha Sverigetröjor på sig i skolan. Tänk vilken ramaskri det skulle bli nu om man gjorde det, när alla andra tillåts med sin religiösa mat och krav på bönerum, krav på att man ska ha flexibla tider för att hinna be i skolan. Tiderna förändras, allas lika värde ändras, men bara för vissa.

Citat från artikeln 2004:

”Linda Larsson och Charlotte Bertelsen har gjort det mest förbjudna. De har tagit på sig tröjor med symboler för Sverige. Skulle de gå till skolan i så anstötliga saker blir de hemskickade på stört. Sånt är livet på Gullhögskolan i Vårgårda.”

”Linda och Charlotte berättar att det är skolans rektor som utfärdat förbudet mot flaggor, kronor och andra svenska symboler.”

Redan 2004 fanns främlingsfientlighet bland ungdomar enligt vuxna människor, eller är det vuxna människor som har skapat främlingsfientlighet för deras egna rädsla över sitt egna land Sverige?

 

Två muslimska pojkar vägrar ta en kvinnlig lärare i handen – får nu dispens på att slippa det

Foto: Science Photo Library
Foto: Science Photo Library

En högstadieskola i Schweiz har orsakat ramaskri i landet, detta genom att tilllåta två muslimska pojkar på deras krav att inte behöva skaka hand med kvinnliga lärare – något som är vanligt i schweiska skolor.

Pojkarna hade sagt till högstadieskolan i den lilla nordliga staden Therwil, att det var mot deras tro att röra en kvinna som inte är en familjemedlem.  Justitieminister Simonetta Sommaruga sa i ett uttalande att ” Här i Schweiz skakar man hand ( på de man hälsar på) och att det är en del av schweizisk kultur och vardag”. Lärarfacket i staden sa i en kommentar att detta undantag för de muslimska pojkarna diskriminerar kvinnor. Fallet har drivit Therwil , en stad med 10.000 personer i Basel – har nu blivit en nationell debatt om den schweiziska identiteteten. Ett liknande fall har rapporterats på annat håll i landet.

Skolans beslut att bevilja dispens till pojkarna har mötts med massiv kritik. Stadens borgmästare,Reto Wolf,sa i ett uttalande att  samhället var missnöjd med det beslut som fattats av skolan.
-”I vår kultur och i vårt sätt att kommunicera, där en handskakning är normalt, då respekt ingivs från den ena till den andra, är något alla barn måste ta med sig hem”.

Detta beslut gör att alla pojkar i skolan som är muslimer slipper ta en kvinnlig lärare i handen.

Vill fängsla och gripa asylsökande – Norges nya lagförslag

Foto: www.regjeringen.no
Foto: www.regjeringen.no

Syftet med det nya lagförslaget är att underlätta för myndigheterna att sända tillbaka asylsökande med ”uppenbart ogrundade asylskäl” och från länder som betraktas som säkra till hemlandet.

– Vi ser att asylsökande med ogrundade asylskäl försvinner under tiden deras ansökan behandlas. Det här förhindrar att de avviker och eventuellt hamnar i en kriminell miljö, säger invandrings- och integrationsminister Sylvi Listhaug till norska NRK.

Om lagförslaget går igenom under tisdagens omröstning i Stortinget ges polis möjlighet att gripa och fängsla en asylsökande i upp till 72 timmar under tiden då dennes asylskäl snabbutreds.

Glorifierar martyrskap för barn – ” Må gud välsigna våra martyrer, må deras gravar fyllas med heligt ljus”

Foto: @TurkeyUntold Twitter
Foto: @TurkeyUntold Twitter

Det senaste numret av en barntidning som publiceras av Diyanet, som styrs av den turkiska myndigheten för religiösa frågor, innehåller serieteckningar som glorifierar martyrskap.
En tecknad serie hade titeln ” Må Gud välsigna våra martyrer , må deras gravar  fyllas med heligt ljus” .Förutom det så illustrerar den dialoger mellan föräldrar och barn som talar om hur positivt det är att vara en martyr. I ett avsnitt av serien, säger en far till sin son : ” Hur bra det är att vara en martyr … ” Han tillägger också att martyrskap ger en person möjligheten ” att få rätten att komma till himlen . ”

Längre fram i barntidningen,  så säger en flicka;
-” Jag önskar att jag kunde vara en martyr.
-” Om du önskar hårt , kommer Allah att ge dig den möjligheten ”, svarar då mamman till flickan.

”Ministry Of Religion” i Turkiet är en av de myndigheter som har fått mest pengar de senaste åren än alla andra myndigheter i Turkiet.