Polygama äktenskap som utförts utomlands erkänns av svensk lag – forskare vill nu avråda erkännanden av månggifte i Sverige

Göran Lind Foto : jura.se
Göran Lind
Foto : jura.se

Svenska myndigheter bör inte erkänna utländska polygama äktenskap (månggifte). Precis som barnäktenskap strider det mot svensk ordre public (rättsuppfattning). Månggifte strider både mot kravet på respekt för makars lika värde och grundlagens krav på jämställdhet mellan kö­nen. Det här hävdar professor Göran Lind vid Örebro universitet i en jubileumsbok som utges med anledning av att Svensk Juristtidning firar 100 år.

Som det är i dag erkänner svensk lag månggifte som skett i andra länder om det ingåtts enligt detta lands lagar och makarna saknade anknytning till Sverige. Det innebär att det i Sverige i dag finns hundratals polygama äktenskap som erkänts och registrerats hos Skatteverket.

– Det här kan skapa stora tillämpningsproblem om exempelvis en irakisk man med tre hustrur avlider, säger Göran Lind. Ska alla tre ha giftorätt i boet? Ska de dela på den hälft som en mo­no­gam änka får eller ska dödsboet delas på annat sätt? Och ska barnen betraktas som gemensamma barn eller särkullbarn.

Barnäktenskap erkänns inte
Till skillnad från månggifte, erkänner inte svenska myndigheter äktenskap med barn under 15 år trots att det egentligen är samma lag som gäller för månggiften. Det sker med hänvisning till det som kallas ”ordre public”, det som ligger till grund för den svenska rättsordningen.

– Det borde man, enligt Göran Lind, kunna göra även vad gäller polygami. Principen om likabehandling av ma­kar har legat till grund för äktenskapsrätten i snart 100 år. Dessutom finns det stöd i rege­rings­formens krav på respekt för alla människors lika värde och dess krav att ingen får missgynnas på grund av sitt kön, vilket också har stöd i Europakonventionen om de mänskliga rättig­he­ter­na.

Göran Lind menar därför att svenska domstolar bör säga nej till att erkänna utländska polygama äktenskap.

Vill få bort den islamiska kulturen – detta efter storvinster i regionvalen i Tyskland

Beatrix Von Sturch Foto : EPA
Beatrix Von Sturch
Foto : EPA

Högerpartiet som tog stora vinster i Tysklands regionalval planerar nya strategier för att slå ner på den ” islamistiska kulturen i Tyskland”. 

Deras vinster chockade Angela Merkel, när Alternativ för Tyskland lyckades komma in i alla delstater som röstade.

Bland annat hoppas AFD, Alternativ för Tyskland, att ratificera förbud mot moskéminariteter, kvinnor som bär burka offentligt och den judiska och muslimska omskärelsen.

Beatrix Von Sturch, en ledande medlem i partiet säger att; ” Måste vi ge upp våran kultur för att andra kommer till oss? Jag tycker inte det – vi tycker inte det”

 

Flyktingar måste bli mer självförsörjande och inte sitta hemma – statsministern i Danmark ryter till efter ny befolkningsprognos

 

Foto: Nyheterne
Foto: Nyheterne

Statsminister Lars Løkke har nyligen antytt om det. Men nu är det officiellt . Flödet av flyktingar – som aldrig kommer åka hem igen – innebär att regeringen nu gör en betydande uppgradering av sin befolkningsprognos för de kommande åren . ” I den uppdaterade befolkningsprognosen väntas det ökamed nästan 100.000 personer 2020 jämfört med den befolkningsprognos från maj , skriver finansminister Claus Hjort Frederiksen ( V ) i ett svar till riksdagens finansutskott .

Danmark kan splittras om inte flyktingarna tar sitt ansvar

Enligt statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kommer den eskalerande flyktingströmmen att splittra landet på alla plan om inte de nytillkomna i avsevärt högre grad än i dag och bli mer självförsörjande. Alltså arbetar och inte sitter hemma på bidrag.

Anledningen till hans utspel är en uppskruvning av det beräknade antalet flyktingar som kommer till landet med 100 000 fram till år 2020.

Sveriges kostnader för migration når nya höjder

Bloomberg-diagram-Sveriges-invandringskostnader
Bildkälla: Bloomberg

Sverige välkomnade det högsta antalet flyktingar per capita i Europa 2015, totalt 163 tusen – eller 1,6 procent av befolkningen. Med alla utgifter på integration som växer i snabb fart, läggs det nu mindre pengar på försvaret varje år i Sverige. 

Medan Stefan Löven fortfarande håller fanan högt om att alla dessa unga män ska återuppliva Sveriges arbetskraft igen, visar siffror på annat, enligt Bloomberg.

Statistik visar på att bara 1 av 4 flyktingar kommer att hitta ett heltidsjobb inom de första 8 åren.

Ännu en gång, så får vi konstaterande som visar på något helt annat än vad svensk media och våran regering vill prata om, och Sverige har väldigt mycket kvar innan vi kan ha en fungerande integration.

 

Så mycket får en flykting i ekonomisk ersättning

sek-currency
Som nyanländ flykting har man rätt att söka ekonomisk ersättning även om man har tillgångar. Till skillnad från Danmark, som beslagtar flyktingarnas värdesaker, kan illegala flyktingar som kommer till Sverige få en ekonomisk kompensation i form av en ”dagersättning” som Migrationsverket betalar ut.

Om de asylsökande avstår från maten som serveras gratis på asylboendet får varje individ 71 kronor per dag (om de är vuxna), 61 kronor per dag (om personen är vuxen och delar hushållskostnader), 37 kronor per dag (för barn mellan 0 – 3 år), 43 kronor (barn mellan 4 – 10 år) samt 50 kronor per dag (barn mellan 11 och 17 år).

En familj som består av fyra familjemedlemmar varav två barn mellan 11 och 17 år får alltså ut 6 882 kronor. En stor del av flyktingarna får även lägenheter och busskort betalda.

Som ett tillägg har de asylsökande även rätt till rabatterad sjuk och tandvård. Detta inkluderar förlossningar, abort, preventivmedel och mödrahälsovård. De har också prioritet i sjukvårdsköerna framför ordinarie patienter.

Personer som får avslag tvingas inte lämna landet

Under våren kommer riksdagen ta ett beslut som gör att ensamkommande flyktingbarn och vuxna som får avslag kommer förlora sin ersättning och rätten att bo på Migrationsverkets boenden. Dock finns det inga lagar som tvingar dessa personer att lämna landet. Effekten kommer därmed leda till att alltfler kommer uppehålla sig i Sverige illegalt och troligtvis försörja sig på kriminella aktiviteter.

Hyresvärdar blir uppmanade att inte hyra ut till flyktingar – stadens ekonomi kan kollapsa

Bild: Rekingen, Schweiz
Bild: Rekingen, Schweiz

I staden Rekingen i norra Schweiz har man publicerat ett meddelande som uppmanar alla husägare att undvika  uthyrning av boende till flyktingar. Motiveringen av detta meddelande är för att stadens ekonomi skulle kollapsa, då de flesta flyktingar är beroende av bidrag, något som den lilla staden inte har råd med.

Meddelandet som skickades till husägare, mer eller mindre bad om att man inte ska ingå i hyresavtal med flyktingar som har ett uppehållstillstånd. Meddelandet kom efter att 7 flyktingar, som hade bott i ett asylboende i närheten av Rekingen, blivit förflyttade till staden. 6 av de har redan hittat ett boende.

Under de första fem i åren i Schweiz så får flyktingar hjälp från kantonen, men efter dessa 5 år så ligger ansvaret på själva kommunen. De sista riktlinjerna som har gjorts för den sociala välfärden för flyktingar, är att de ska minst ha ca 9.5000 kr efter hyran och när andra räkningar är betalda. Detta belopp är precis under minimumpensionen i landet.

-”Ni måste förstå att en liten kommun som våran, på 950 invånare, och som redan har de högsta skatterna i kantonen, är detta en påfrestning på stadens kostnader”, säger Roman Knöpfel, som ansvarar för kommunens budget i staden till Swizzinfo.

Men meddelandet har också fått skarp kritik, som till exempel från The Aargau Asylum Network, som kallar meddelandet för ”tvivelaktigt, förhastad och diskriminerande”.

Jakob Larsson, Webbredaktör

Politiskt bråk: Tyskland tackar nej till flyktingar från Sverige

Illegala flyktingar i Europa
Foto: (Tanjug/Tanja Valić)


De 700 migranter som sökt asyl i Tyskland men som tagit sig vidare in på svenskt territorium skulle utvisas tillbaka till Tyskland, meddelar svenska myndigheter. Men nu kritiseras Tyskland från svenskt håll för att inte vara samarbetsvilliga och ta tillbaka den här migrantgruppen.

Händelsen har eskalerat vidare och tros hamna i EU-domstolen. Utrikesministern Morgan Johansson säger till Sveriges Radio att Tyskland bör dras till domstol för sitt agerande. Han förväntar sig också att den svenska regeringen vidtar rättsliga åtgärder för Tysklands agerande.

I inslaget som Sveriges radio sände den 11 mars 2016 uppger Morgan Johansson att det inte är uteslutet att deras beslut kan prövas i Sverige samt att det finns möjligheter att migranterna får stanna kvar på svenskt territorium.

Sverige är en av få EU-länder som välkomnat illegala flyktingar.

Österrikes inrikesminister sågar EU-förslaget om att skicka tillbaka flyktingar

Delade meningar om flyktingarna.
Delade meningar om flyktingarna.

Österrikes inrikesminister Johanna Mikl-Leitner sågar den än så länge föreslagna flyktingöverenskommelsen mellan EU och Turkiet hårt.

I en intervju i radiokanalen ORF, inför ett tvådagarsmöte i Bryssel där EU:s inrikesministrar ska diskutera förslaget, säger Mikl-Leitner att hon är ”extremt kritisk” till flyktingplanen och att Europa riskerar att ”kasta sina värderingar överbord”.

Avtalet, som enligt planerna ska slutföras under EU-toppmötet den 17–18 mars, innebär bland annat att ”irreguljära migranter” som tar sig från Turkiet till Grekland ska skickas tillbaka.

Morgan Johansson (S), är också tveksam för förslaget och är mest beslutsam på att överenskommelsen ska värna om den internationella rätten.

Över 60 – 70 procent av de asylsökande ljuger om sin identitet

migranter

Migrationsverket i Belgien har fastställt att mellan 60 och 70 procent av de som söker asyl i ljuger om sin identitet och sin bakgrund. I anslutning till detta har den belgiska regeringen klubbat igenom en ny lag som tillåter gränspoliser att gå igenom flyktingarnas mobiltelefoner och datorer för att verifiera deras identitet.

– Ja, mellan 60 och 70 procent av de som söker asyl brukar ljuga om sin identitet. Det kan vara allt från namn, ålder och till och med nationalitet, säger en myndighetsanställd.

Granskning genom sociala medier

Tidigare har samma lag förhindrat myndigheter att utföra den här typen av kontroller men nu kommer det bli lättare. Enligt Freddy Roosemont, direktör på migrationsverket i Belgien, kommer man till och med gå igenom Facebook-profiler och annan data genom sociala medier.

– En som har sökt asyl har påstött att han var fängslad i Baghdad, men när vi gick igenom individens konton i sociala medier hittade vi bilder där han ligger på en strand, säger han.

daniel-lilja-signatur

Vill stänga ner Shariadomstolar och förbjuda hijab i det allmänna – ”Vill att alla ska känna sig lika brittiska som jag”

Lisa Duffy

 

Lisa Duffy, som är en het kandidat för att ta över partiledarollen för UKIP i England, säger i media idag att hon vill förbjuda kvinnor att bära hijab på allmänna platser. Detta skulle således gälla på bussar, tåg, shoppingcentrums med flera platser.

Duffy kommer också att kräva att Islamiska skolor ska tvingas att stängas ner tills den islamiska terrorn har försvunnit. Förutom det vill hon helt och hållet få bort Shariadomstolar i England, som inte har något med England att göra överhuvudtaget.

I ett tal, i London, sa Lisa Duffy, som förespråkar en god integration att;
-”Muslimer som är födda i detta land är lika brittiska som jag, och jag vill bara få dem att känna sig lika brittisk som jag gör”.

För övrigt så förespråkar Lisa Duffy ett större syfte med att förbjuda hijab, hon vill att alla ska visa sitt ansikte i det allmänna. Även de som har hjälm på sig, en hoodie eller andra saker som kan göra att ditt ansikte inte syns tillräckligt, ska vara förbjudet.

-” Igen, det är en lag för alla, det är inte för att göra ett undantag för en viss grupp. Du kan inte ta det kränkande om alla blir behandlade lika”, sa Lisa Duffy i sitt tal.

daniel-lilja-signatur