Gefle Dagblads chefsredaktör blev dödshotad av nära släkting till Gävlemoskéns imam Abo Raad

980
Foto: Pressbild

Gefle Dagblads chefredaktör Anna Gullberg har hotats till livet av en nära släkting till Gävlemoskéns imam Abo Raad. Hoten framfördes i ett telefonsamtal med en polischef.– Det här är ett direkt hot mot pressfriheten.Hoten har ett uppenbart samband med de publiceringar som Gefle Dagblad gjort, säger Anna Gullberg.

Det var för några veckor sedan som Abo Raads nära släkting uttalade dödshoten mot Anna Gullberg. Hoten ska ha bestått i att släktingen vid minst två tillfällen under ett telefonsamtal sagt att Gullberg ska dödas eller skadas.Polischefen som tog emot samtalet upprättade en anmälan om olaga hot.Gefle Dagblad har i en lång serie artiklar granskat ledningen för Gävles moské och deras kopplingar till radikal islamism.

1 Comment

Kommentera

swe_sek