Ex-muslim: ”Islam är slaveri, hat och död”

Foto: Mehdi och Maryam / Privat
Foto: Mehdi och Maryam / Privat

Muslimska flyktingar som kommer i kontakt med kristendom under resans gång genom Europa konverterar när de kommer till landet de söker asyl i och kristna samfund uppges växa i snabb takt. Man tror att skälen till det är att människor tror att det ska lättare få asyl i landet de söker i.

Kristna församlingar i Europa har dock sett sina medlemsantal växa när fler muslimska asylsökande konverterat till kristendomen. I Tyskland rapporteras det om församlingar i Berlin där före detta muslimska konvertiter utgör en majoritet och i den brittiska staden Bradford har en fjärdedel av alla konfirmander det senaste året varit muslimska konvertiter.

–”Många har kommit i kontakt med kristendom på vägen genom Europa och fått hjälp av kristna organisationer. En del har mött så mycket hårdhet i islam – våld, krav och hård social kontroll från släktingar och religiösa ledare, att de bestämmer sig för att konvertera”, säger en pastor till SVT.

Om man uppger religion som asylskäl, så får man enligt Migrationsverket besvara frågor om vad det är som lockar med den nya religionen. Även om migrationsverket avslår få, så var paret en av de som blev nekad asyl.

Medhi och hans fru kom till Sverige 2012 och berättar att efter ha varit i kontakt med flera kristna församlingar så valde de att konvertera. Nu söker de asyl av religiösa skäl. Att åka tillbaks till Iran kan innebära döden, då man inte ser lätt på människor som har valt att konvertera. Förutom det kan de få utstå trakasserier, hot eller bli satta i fängelse.

– Jag började förstå att islam är slaveri, hat och död. Kristendom var kärlek i dess djupaste mening. Islam betyder ingenting för oss längre, säger Mehdi till SVT.

 

daniel-lilja-signatur

 

3 Comments

Kommentera