Arabiskan är det andra största språket i Sverige

Arabiskan är det andra största språket
Arabiskan är det andra största språket i Sverige.

Finskan har varit det allra största minoritetsspråket i Sverige i över 1 000 år, men i takt med den aggressiva massinvandringen från Mellanösterm har arabiskan övertagit finskan. Finskan anses nu vara det tredje största språket i Sverige.

Historiskt har Finland haft väldigt bra relationer med Sverige. Landet har varit en del av Sverige i över 560 år, men övergavs 1809 till Ryssland till följd av det finska kriget och dess fredsavtal. Trots fredsavtalet har Sverige mötts av finska flyktingar i över 150 år efter fredsavtalet.

2012 ansågs finskan vara Sveriges största språk efter svenskan men den trenden har förändrats. Arabiskan, som i dagsläget är det största språket, tros bli ännu större, menar språkforskare.

– De flesta som talar finska är också invandrare. De kom hit för flera decennier sedan och är på väg att dö ut, säger professor Mikael Parkvall till Sveriges Radio, lingvist på Stockholms Universitet.

Parkvall berättar att hans slutsats är grundad på egen forskning och att det inte finns någon officiell språkstatistik i Sverige. Svenska myndigheter har å andra sidan förbjudit att registrera människors modersmål och språkkunskaper.

Arabiskan har således fått ett större inflytande i det svenska samhället. Nu erbjuds arabiska nyhetssändningar och program på både SVT och Sveriges Radio. Parallellt med detta har ett flertal kommuner uppmanat sina medborgare att lära sig arabiska. En av de utstickande är Arvika Kommun, som nyligen introducerat kurser i arabiska på det kommunala biblioteket.

daniel-lilja-signatur

Kommentera

swe_sek