Åldersprövning: Majoriteten av de ensamkommande barnen är fullvuxna

84 procent av de ensamkommande barnen var över 18 år. Detta fastställer Rättsmedicinalverket i en forskning som involverar medicinsk åldersprövning. Till grund undersöktes över 8 000 ensamkommande barn.

Rättsmedicinalverket har undersökt över 8 000 ensamkommande barn och dragit slutsatsen att drygt 6 600 av dessa var över 18 år, rapporterar brittiska BBC. Även om forskningen ägde rum på svensk mark har svenska medier inte haft ett lika stort intresse att rapportera om resultatet. Värt att poängtera är att undersökningen bara inkluderade personer som redan klassificerades som misstänksamma.

Majoriteten av flyktingarna som kommer till Europa anländer utan resehandlingar och dokument som kan verifiera identitet, ålder och hemland. För de europeiska migrationsmyndigheterna såväl som gränspolisen har detta varit ett problem under en längre tid. En av de faktorer som fått migranter att anse sig själva vara barn är möjligheten att få stanna och uppehålla sig i landet som mottagit deras asylansökan. Om personen i fråga istället uttryckt sig vara 18 år och över så hade detta per automatik medfört en risk för deportation till hemlandet.

Många asylansökingar med felaktiga uppgifter

Enligt undersökningen som BBC skrivit om har 84 % av de ensamkommande barnen varit fullvuxna. Bara i år har Migrationsverket efterfrågat 5 700 åldersprövningar, och i 79 % av fallen har det framkommit att personen i fråga haft en högre ålder än den som angetts i dennes asylansökan.

Enligt International Organization for Migration hävdar majoriteten av de asylsökande att de förlorat sina ID-handlingar när de flydde hemlandet, alternativt att de förlorats i samband med en naturkatastrof.

2015 och 2016 ansökte över 80 000 ensamkommande barn om asyl i Sverige. 37 000 anlände utan en förälder.

swe_sek