81 procent av svenskarna bekväma med invandring

Flyktingar

En ny barometer visar att majoriteten av EU-länderna fortfarande har en positiv inställning till invandring. I resultatet, som publicerades av tidningen The Economist, ligger Spanien i topp där närmare 83 % av spanjorerna uttrycker sig vara positiva till invandring, inte minst interaktion med den här invånargruppen. På andra plats ligger Sverige, där hela 81 % anser sig ha lika positiv inställning till invandring.
Sverige liberalare än sina grannar

I undersökningen studerades många andra faktorer, bland annat om medborgarna i de olika länderna var öppna för umgänge med nyanlända. 87 % av svenskarna var mer än bekväma med att umgås med nyanlända medan 9 % kändes sig ”någorlunda bekväma”. Majoriteten uttrycker att de inte har några problem med nyanlända grannar, kollegor eller chefer. I det här segmentet leder svenskarna i jämförelse med andra länder, både i regionen men också i Europa.

Annons: Exklusivt läsarerbjudande (gäller bara i dag, fredag den 20 april 2018)

Svenskarna missnöjda över migrationspolitiken

Sverige var också det land som tog emot flest flyktingar under flyktingkrisen 2015. Även om Sverige
framställs som en humanitär stormakt i internationella medier har ett stort missnöje noterats på hemmaplan. Sverigedemokraternas framfart och den nuvarande regeringens misslyckande i gränskontroller och migrationsfrågor är bara några av faktorerna som indikerar på ett misslyckande i migrationspolitiken.

Nedan kan du se en graf som visar ovanstående siffror.

Grafen är framställd av The Economist.
Grafen är framställd av The Economist.

Kommentarer

kommentarer