7000 religiösa poliser ser till att kvinnor bär slöja i Iran

hijab
I Iran rapporterar man att staten har anställt 7000 moralväktare, alla ska hålla kolla på att kvinnor följer lagen om att bära slöja i det offentliga rummet. Detta för att polisen inte har tid att hålla koll på alla.

Iranska myndigheterna säger sig vara rädda för en västlig ”invasion”, och därför sätter man in 7000 moralväktare, de flesta i huvudstaden. Man ska hålla öga på medborgarna och sen rapportera till polisen, om människor har gått över gränsen om vad som anser vara moraliskt överskridande, allt enligt den islamiska religionen.

Moralväktarna har inte rätt att anhålla någon berättar iranska myndigheten, men de har skyldighet att ringa polisen.
-” De ska ringa polisen om man ser att kvinnor klär sig oislamiskt och inte följer lagarna som finns i Iran”.

Iran har varit uppfinningsrikt tidigare år för att hålla koll på att alla följer denna lagen, men detta året så använder man civilklädda agenter, och detta har fått att människor har skapat en ny app, ” Gershda”, där man kan se vart dessa religiösa väktare precis har varit.

I Iran är det obligatoriskt för kvinnor att bära slöja i det offentliga rummet, konsekvensen för att inte använda det är oftast böter. Förutom att hålla koll på kvinnor ska de religiösa poliserna ha koll på att män inte har opassande frisyrer och kläder.

Jakob Larsson, Webbredaktör

 

Kommentera

swe_sek