53% av brittiska muslimer vill förbjuda homosexualitet och 39% av de vill att frun alltid ska lyda mannen

Foto: CNN
Foto: CNN

Mer än hälften av alla muslimer (53%) i Storbritannien tycker att homosexualitet ska vara förbjudet, och nästan hälften av de (47%) tycker inte att det är okej att homosexuella lärare ska få utbilda ens barn i skolan, allt enligt en ny undersökning från ICM.

Resultatet har fått igång en debatt i landet om hur det egentligen går med integrationen av de brittiska muslimerna i landet.
Undersökningen kom fram i Tv-programmet ” Hur brittiska muslimer verkligen tänker”, där 1081 människor blev utfrågade av ICM. Även om undersökningen visade att man har mycket gemensamt med den brittiska befolkningen i hur man tänker, så skilde det sig väldigt mycket åt när det kom till könsfrågor, antisemistism, sexualitet och religiöst våld.

Till exempel, av de britter som blev tillfrågade om homosexualitet skulle vara förbjudet, så var det 11% procent som svarade att det skulle vara förbjudet, och cirka 14% tycker inte att homosexuella lärare ska få utbilda deras barn i skolan.

Undersökningen visade också, även om det var låga siffror, att brittiska muslimer sympatiserar mer med terrorism än vad britterna gör, där 1% av britterna stödde det, medans 4% av de brittiska muslimerna var positiva till det.

Förutom detta, så visade det sig att muslimerna tycker att judar har för stor makt i Storbritannien, 35% tyckte det mot 9% av britterna. När det kom till att muslimska män ska kunna ha fler fruar än 1, så visade det sig att 31% av muslimerna ställde sig positiva till det, medan det var 9% av den brittiska befolkningen som ställde sig positivt till det.

En av frågorna var om frun alltid ska lyda hennes man, så svarade 39% av muslimerna positivt till det och bara 5% av den brittiska befolkningen ansåg det vara ok.

Det muslimska rådet i Storbritannien ställer sig dock negativt till denna undersökning och säger att den inte reprensenterar alla muslimer och att frågorna som är ställda, nu när folk är rädda för Islam, är ”olyckligt” ställda och att den inte representerar olika delar av trosläror inom Islam.

daniel-lilja-signatur

Kommentarer

kommentarer

Kommentera