50 kr för akut tandvård – flyktingar har bussats till tandvården för att få hjälp förra året


Antalet flyktingar som behöver akut hjälp med sina tänder ökade drastiskt i fjol. Många har stora behov och på flera håll i landet har tandvården varit under stor press.
I Skåne mer än fördubblades antalet patienter — från 5 700 till drygt 12 300 förra året, vilket ha inneburit stora påfrestningar för verksamheterna. Enskilda kliniker i Norrbotten rapporterar också om att de har haft svårt med både den vanliga och akuta tandvården.

Alla asylsökande har rätt till akut tandvård och behöver bara betala 50 kronor. Asylsökande barn har rätt till fullständig tandvård på samma villkor som svenska barn, vilket innebär att nästan all tandvård är gratis.

Stora kariesangrepp, luckor eller att dra ut tänder har dock dragit över på tiden för de flesta verksamheter.

Tandvårdschefen i Västra Götaland säger;
-” Vi känner att vi hittills inte fått full kompensation från staten. Det vi har fakturerat motsvarar inte de kostnader vi har”, till Sydsvenskan.

Kommentera

swe_sek